Při odběru 20 kartonů produktu K-FLEX KRAFT dostanete karton PROSECCA zdarma!
Akce platí od 12. 7. do 30. 9. 2021 pro objednávky s dodávkou v uvedeném období. Odběr 20 kartonů K-FLEX KRAFT musí být v rámci jedné objednávky. Objednávka zboží musí být učiněna na e‐mail: odbyt@xpj‐trade.com a musí v ní být uveden kód „KKP2021“. Odměna náleží zákazníkovi po zaplacení faktury v uvedené splatnosti a bude předána osobně.
K-FLEX KRAFT akce

Co je to K-FLEX KRAFT:

 • moderní náhrada izolací z minerální vaty pro izolace VZT rozvodů

 Výhody K-FLEX KRAFT:

 • snížení nákladů na dopravu a přemístění materiálu
 • vyšší akustický komfort (aplikace samolepící desky přímo na VZT potrubí minimalizuje vibrace rozvodu VZT)
 • prodloužení životnosti izolací VZT potrubí; vlastnosti materiálu nedegradují v čase – lambda materiálu je v dlouhodobém cyklu budovy stále na hodnotách až 90 % i po 5 letech
 • snadná montáž na místě realizace (pás je samolepicí); není potřeba trnů a dalších nástrojů
 • nedochází ke sprašování vláken
 • více prostoru (možnost minimálního svěšení potrubí pod stropní konstrukci)
 • menší hmotnost materiálu = finanční úspora na konstrukci zavěšení (kratší závitové tyče a užší konzole díky tloušťce izolace; běžně používaná tloušťka je 16 a 20 mm)

 Další parametry:

 • minimální provozní teplota média: -40 °C
 • nejvyšší provozní teplota na straně fólie: +85 °C
 • součinitel tepelné vodivosti λ podle EN 12667 (DIN 52612):​
  0,034 W/m.K při -20°C​
  0,036 W/m.K při     0°C​
  0,038 W/m.K při +20°C​
  0,040 W/m.K  při   +40°C​
 • třída reakce na oheň B-s3, d0 podle EN 13501
 • korozní rizika pH neutrální DIN 1988-7
 • součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000 dle EN 12086 (DIN 52615)

Pravidla soutěže stručně:

 • Pořadatelem, vyhlašovatelem i organizátorem soutěže je společnost XPJ TRADE s.r.o.
 • Soutěž probíhá ve dnech od 12.7.2021 do 30.9.2021.
 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba podnikatel a podnikající právnická osoba zapsaná
  v obchodním rejstříku, která splní podmínky soutěže.
 • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
  poměru k pořadateli či organizátorovi.
 • Soutěžící se zúčastní soutěže tím, že si v době trvání soutěže (tj. od 12.7. do 30.9.2021)
  objedná u pořadatele 20 kartonů produktů K‐FLEX KRAFT v jedné objednávce a tuto uhradí
  řádně a včas do data splatnosti faktury. Objednávka zboží musí být učiněna na e‐mail
  odbyt@xpj‐trade.com a musí v ní být uveden kód „KKP2021“.
 • Soutěžícím budou odměny předány po řádné a včasné úhradě faktury za zboží, a to osobně
  zástupcem pořadatele v termínu dohodnutém mezi pořadatelem a daným soutěžícím.