ISOVER

PRODUKTY ISOVER

ISOVER HygroWick® 

ISOVER HygroWick®  jsou navíjená potrubní izolační pouzdra vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu. Výrobek je z vnitřní strany opatřen nehořlavou kapilárně vodivou tkaninou pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů chladu nebo studené vody a z vnější strany je opatřen povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií. Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny.

POUŽITÍ
Izolační pouzdro vhodné pro potrubí studené vody, chladové či duální rozvody v rozmezí teplot 0 až 250 °C, zejména pro případy, kdy je zároveň požadavek na nehořlavost izolace (chráněné únikové cesty, shromažďovací prostory, apod.).
Tloušťka izolace musí být minimálně taková, aby povrchová teplota opláštění byla vyšší než teplota rosného bodu.

PŘEDNOSTI

  • nehořlavý typ izolace – třída reakce na oheň A2L-s1,d0
  • vynikající tepelněizolační vlastnosti
  • vynikající zpracovatelnost – výrobek lze snadno řezat ostrým nožem
  • velmi rychlá instalace – bez nutnosti lepení spojů lepidlem
  • konstantní tepelná vodivost v čase díky aktivnímu elementu (kapilárně vodivé tkanině)
  • jediný typ izolace, který je možné aplikovat i na potrubí v provozu (tkanina velmi rychle
    kapilárním vedením odvede přebytečnou vlhkost do okolního prostředí)
  • produkt je vyroben z min. 70 % z recyklovaného skla

Technické specifikace

ParametrJednotkaHodnoty Norma
TEPELNÉ VLASTNOSTI
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti dle
ČSN EN ISO 13787**
°C1050100150
W·m-1·K-10,0330,0360,0430,051
Nejvyšší provozní teplota ST(+) / na straně hliníkové fólie°C150 / max. 80ČSN EN 14707
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Objemová hmotnost*kg·m-375ČSN EN 1602, ČSN EN 13470
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Izolační pouzdro s hliníkovým polepem: Reakce na oheň – doplňková klasifikace na tvorbu kouře, plamenně hořící částiceA2L-s1, d0ČSN EN 13501-1

* Informativní nedeklarovaná hodnota nad rámec CPR, získaná konkrétními zkouškami.

** Měřeno na základě metodiky definované ČSN EN ISO 8497.

Součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: λ0 = 0,032 W·m-1·K-1. Hodnota slouží pro porovnání produktů podle vyhlášky 193/2007 Sb. – dle § 5, odst. 8 (pro tepelné izolace rozvodů).

Dokumenty ke stažení (PDF)

ISOVER HygroWick®

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

ISOVER HygroWick®

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PŘÍSLUŠENSTVÍ ISOVER HygroWick®

Perforovaná hliníková páska

Podélné spoje izolačních pouzder ISOVER HygroWick® se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny. Pro přelepení příčných spojů se používá standardní hliníková páska bez perforace.

Technické specifikace

ISOVER HygroWick® ALU páska perforovaná
Šířka100 mm
Délka50 mm

Kapilárně vodivá tkanina

Kolena, příruby, ventily a další armatury se omotávají kapilárně vodivou tkaninou, aby byla vytvořena průběžná kapilární cesta s přilehlou tkaninou izolačního pouzdra.

Technické specifikace

ISOVER HygroWick® tkanina
Šířka80 mm1200 mm
Délka50 mm50 mm

Ceník ISOVER HygroWick®